Kadry, place i HR

Najlepszy, najbardziej dopracowany program spełniający wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Dedykowany dla nowoczesnych działów kadr i płac w Polsce. Dostępny z każdego urządzenia, idealnie sprawdza się do pracy w trybie rozproszonym.

Poznaj jego możliwości:

Spójny z przepisami

Program kadrowy enova365 tworzą profesjonaliści od kadr i płac. Dzięki temu nie musisz się martwić, czy nie przeoczyłeś jakichś ważnych zmian prawnych – oprogramowanie jest zawsze spójne z przepisami. Każdy zespół projektowy zorientowany jest na natychmiastowe dostosowanie programu do zmian w przepisach, zapewniając jednocześnie stabilność systemu oraz bezpieczeństwo danych. Nasi konsultanci dobrze orientują się w gąszczu zmieniających się przepisów i wiedzą, jak te zmiany oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów w większości przypadków może być realizowana również samodzielnie przez użytkownika programu.

Dostępny z każdego urządzenia

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera, czy z telefonu – masz pełny dostęp do informacji o pracownikach, członkach ich rodzin, zasadach wynagradzania, indywidualnych ustawieniach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracownika, danych dotyczących rozliczania etatów, umów cywilnoprawnych, składników wynagrodzenia, indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywania odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP). Masz także dostęp do deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1) zgłoszeniowych ZUS ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA). Dzięki wbudowanym raportom łatwo sporządzisz deklarację Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS. Możesz także zarządzać personelem, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i rekrutować pracowników. Możesz pracować tak, jak jest Ci najwygodniej.

Otwarty na integrację

Dzięki programowi kadrowo-płacowemu enova365 wyeksportujesz dokumenty bezpośrednio do programu Płatnik i SODiR off-line. Obliczysz dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Możesz również zintegrować go z innymi systemami zewnętrznymi.

Umożliwiający sprawne raportowanie

System enova365 pomoże Ci przygotować, wysyłać jako załącznik lub wydrukować cennik, listy płac, obecności i wiele innych dokumentów kadrowych. Program umożliwia generowanie danych w formie arkuszy Excel.