Moduł Kadry Płace

Poznaj funkcje modułu Kadry Płace:

Kartoteki pracowników

 • w prosty sposób przygotujesz umowy dla nowych pracowników, aneksy do umów, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, wiele innych dokumentów kadrowych,
 • masz dostęp do danych kadrowych i historii zatrudnienia pracownika,
 • możesz rejestrować czas pracy i nieobecności pracowników w jednym miejscu,
 • możesz importować dane z automatycznych rejestratorów czasu pracy RCP,
 • możesz wysyłać automatyczne przypomnienia o terminie nowych badań lekarskich, szkoleń BHP czy też terminów końca umów o pracę.

Rozliczanie płac

Program do kadr enova365 umożliwia sprawne rozliczenia wynagrodzeń i ewidencję płac zarówno w małych, ale również w dużych firmach z rozbudowaną strukturą.
Ponadto możesz samodzielnie zdefiniować składniki wynagrodzeń.

Dzięki elastyczności w konfiguracji programu, łatwo obsłużysz systemy wynagrodzeń obowiązujące w przypadku osób pracujących na etacie oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Program kadrowo-płacowy enova365 sprawdzi się niemal w każdej firmie. Korzystać z niego mogą przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności. Będzie doskonałym rozwiązaniem również dla instytucji państwowych.

Jeżeli prowadzisz działalność międzynarodową, program kadrowo-płacowy enova365 zapewni Ci dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych do rozliczenia wielowalutowego.

e-Deklaracje i Płatnik

Program kadrowo-płacowy enova365 umożliwi Ci szybkie rozliczenie deklaracji PIT i ZUS. Dzięki temu zautomatyzujesz działania podsumowujące każdy miesiąc pracy.

 • program enova365 umożliwia generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. Wzory dokumentów są na bieżąco aktualizowane. Masz gwarancję zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • po wypełnieniu deklaracji ZUS w systemie enova365 możesz zaimportować je bezpośrednio do programu Płatnik. Dzięki temu cały proces zajmie Ci kilka minut,
 • w enova365 każdego miesiąca sporządzisz cząstkowe deklaracje PIT. Na koniec roku możesz szybko wygenerujesz e-deklaracje PIT dla Twojego przedsiębiorstwa i pracowników,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, jeżeli obejmuje ich dofinansowanie do wynagrodzeń dla firm posiadających status ZPCHR oraz podmiotów z otwartego rynku pracy, dzięki systemowi kadrowemu potrwa tylko chwilę,
 • system enova365 wygeneruje raporty na podstawie wcześniej zewidencjonowanych danych kadrowych i płacowych. Następnie posłużą one do sporządzania dokumentów takich jak: deklaracje Z-03, Z-06, DG-1 i wielu innych.

Rekrutacje i HR

 • system kadrowo płacowy ułatwia organizację czasu pracy zatrudnionych, ocenę ich działań, a także ustalanie wynagrodzeń,
 • w prosty sposób dopasujesz system do swoich indywidualnych potrzeb. Możliwość korzystania z wybranych funkcjonalności programu z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu ułatwia wiele zadań: jak choćby rejestrację kandydata, analizę jego dokumentów, a następnie zatrudnieni.

Samoobsługa pracownicza (pulpit pracownika)

 • dzięki funkcjonalności pulpitów pracowniczych zatrudnieni będą mogli samodzielnie składać wnioski elektroniczne w kilka minut z dowolnej lokalizacji oszczędzając czas swój, kadr, kierowników, dzięki automatyzacji,
 • system automatycznie wyliczy zastępstwa na podstawie informacji o złożonych w firmie wnioskach urlopowych,
 • korzystając z modułu Workflow program kadrowy automatycznie prześle dokumenty do właściwych osób, zgodnie ze strukturą firmy.