Księga podatkowa

Tu zaewidencjonujesz, zaksięgujesz, wygenerujesz dokumenty podatkowe mając pewność, że robisz to zgodnie z wymogami ustawowymi. Dzięki dostępowi do danych w jednym miejscu zaoszczędzisz czas przeznaczony na zaksięgowanie wystawionych dokumentów oraz przygotowanie sprawozdań.

Moduł niezwykle przydatny dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie:

 • Ewidencji ryczałtowej – umożliwia prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów oraz wspomaga rozliczanie podatku VAT,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości, zapisu dokumentów danego typu (np. sprzedaży, zakupów) w grupach, a także zapisywanie dokumentów księgowych w buforze.

Poznaj funkcje modułu Księga Podatkowa:

 • prowadzenie rozliczeń podatku VAT– w oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety, za pomocą mechanizmów do ewidencji dokumentów VAT, rejestrów VAT, deklaracji VAT-7 i VAT-UE automatycznie wygenerujesz i wydrukujesz deklaracje dochodowe oraz VAT-7. Utworzysz wszystkie rodzaje plików JPK zgodnych z aktualnie obowiązującymi schematami, a mechanizm weryfikujący spójność i poprawność danych nie dopuści do pomyłek. Gotowe dokumenty możesz wysłać do oficjalnej lub testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z poziomu systemu enova365. Program księgowy zapewnia również dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych,
 • automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów,
 • sporządzanie różnorodnych dokumentów – not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda, przelewów,
 • wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji – VAT-7, VAT-7K, VAT-7D opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Dzięki mechanizmowi e-Deklaracje zachowasz ewidencję wysłanych dokumentów wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru,
 • tworzenie zestawień księgowych – m.in. obliczających bilans, a także  prezentujących wyniki działalności firmy,
 • automatyczne sporządzanie deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy – dla jednego lub wielu właścicieli,
 • tworzenie matryc dokumentów – w oparciu o kolumny KPIR z różnymi domyślnymi informacjami np. opisem, podmiotem, stawką VAT, sposobem podziału wartości dokumentu, kontem księgowym, co znacząco przyspiesza wprowadzanie dokumentów,
 • umieszczanie  w buforze dokumentów opatrzonych statusem – np. „dokument wprowadzony” czy „dokument do wyjaśnienia”, co pozwala na wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów,
 • prowadzenie ewidencji środków pieniężnych – ułatwiającej zarządzanie  płatnościami oraz zaplanowanie przepływów finansowych w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu.