Moduł Windykacja

Pomaga kontrolować należności swoich kontrahentów i automatyzuje proces egzekucji przeterminowanych płatności, generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail. w tzw. windykacji przedsądowej Zapewnia szybki wgląd do dokumentów i aktualnie prowadzonych spraw oraz daje pełną informację analityczną o windykowanych należnościach w/g spraw windykacyjnych.

Poznaj funkcje modułu Windykacja:

  • pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, określić etapy w trakcie procesu windykacyjnego,
  • umożliwia generowanie wezwań i not odsetkowych do zaległych należności,
  • umożliwia generowanie zadań CRM (wymaga licencji na CRM),
  • umożliwia automatyczną wysyłkę wiadomości sms lub e-mail (wymaga licencji na CRM oraz dodatków SMS oraz CRM Outlook),
  • pozwala na tworzenie wielu ścieżek windykacyjnych,
  • do obsługi procesów windykacji włączono elementy Workflow.

Dla wymagających Klientów, obsługujących złożone procesy windykacyjne istnieje możliwość modyfikacji i rozbudowy podstawowych procesów z wykorzystaniem funkcjonalności modułu Workflow (wymaga licencji na Workflow).