Moduł Business Intelligence

Z pomocą Narzędzi Business Intelligence zyskasz dostęp do bieżących danych analitycznych pochodzących z różnych miejsc w systemie oraz ze źródeł zewnętrznych.
Jedna licencja pozwala na korzystanie z modułu BI enova365 wielu użytkownikom. Dzięki temu możesz udostępnić każdemu pracownikowi informacje kluczowe do wypełniania zadań, które wynikają ze specyfiki zajmowanego przez niego stanowiska ( za pomocą opcji udostępniania dopasujesz widok paneli BI do potrzeb dyrektora generalnego, analityka czy handlowca)

Poznaj funkcje modułu Business Intelligence:

Domena

System umożliwia stworzenie dowolnej dziedziny analitycznej bez konieczności zaawansowanej znajomości języka zapytań do zarządzania bazami danych. W zależności od posiadanej licencji użytkownik może analizować dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, lub z wybranych obszarów (np. obszar finansowy czy kadrowo-płacowy). Następnie domena może zostać wykorzystana do prowadzenia dalszych analiz w dowolnie wybranym, zewnętrznym narzędziu analitycznym. Raz przygotowana dziedzina analityczna jest też podstawą do tworzenia kluczowych wskaźników efektywności organizacji.

Wskaźnik

Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania, które pozwalają decydować czy postawione cele są realizowane oraz na jakim etapie się znajdują.
BI w enova365 dostarcza pakiet wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Dodatkowo operator posiadający stosowne uprawnienia może samodzielnie utworzyć potrzebny dla niego wskaźnik.

Bannery list i formularzy

Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki. które umożliwią mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.
Dzięki zastosowanemu mechanizmowi asynchroniczności liczenie wskaźników odbywa się w osobnym wątku, nie blokując pracy operatora.
Każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

Filtrowanie danych

Moduł BI umożliwia szybkie filtrowanie danych w obrębie Panelu BI (również równoległe, wg różnych dat) oraz tworzenie wskaźników i raportów na podstawie współczynników biznesowych lub wartościowych. Można wybrać żądaną wartość z podpowiedzi przy wizualizacji, słownika lub wpisać ją ręcznie.

Utrwalanie danych

Dzięki temu mechanizmowi cechy wyliczane mogą zostać zapisane w bazie danych i być używane w analizach (tak, jak dotychczas cechy bazodanowe). Można też utrwalić dowolnie zdefiniowane przez użytkownika zestawy danych.