Produkcja

System dedykowany dla firm produkcyjnych działających w oparciu o produkcję seryjną, wspierający proces produkcji oparty na technologii wyrobu gotowego.

Integracja z modułem Workflow pozwoli rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji.

System zarządzania produkcją jest ściśle powiązany z pracą magazynu, umożliwia szybką kalkulację kosztu wytworzenia danego towaru, definiowanie technologii w oparciu o operacje wzorcowe. Daje również swobodę generowania dokumentów magazynowych na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe – w przypadku niepełnej realizacji zlecenia.