Moduł Projekty

to narzędzie do planowania i kontroli budżetu projektów.  Automatyzuje proces  przypisywania dokumentów do projektów oraz daje możliwość  śledzenia planów oraz ich realizacji. Umożliwia dostęp do pełnej informacji analitycznej.

Poznaj funkcje modułu Projekty:

Budżetowanie projektów:

  • tworzenie budżetu dla projektu poprzez planowanie wydatków i przychodów (w ujęciu wartościowym, ilościowo-wartościowym lub w modelu mieszanym),
  • kwalifikację kosztów,
  • wprowadzanie korekt,
  • przypisywanie dokumentów ze zrealizowanych do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu),
  • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.

Kontrolę budżetu projektu dzięki wbudowanej funkcjonalności modułu CRM, co pozwala na:

  • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami,
  • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń,
  • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących jednego kontrahenta w projekty,
  • łączenie kilku projektów w kampanie.