Moduł CRM

Pozwala na budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami, zapewnia łatwy dostęp do informacji (pełna historia kontaktów w jednym miejscu) oraz pozwala na odwzorowanie procesu sprzedażowego począwszy od szansy sprzedaży po ofertowanie, negocjowanie czy fakturowanie zakupów. 

Poznaj funkcje modułu CRM:

 • Kontrahenci
  • formularz daje wgląd do wszystkich zgromadzonych danych o kliencie, umożliwia tworzenie listy kontrahentów dostępnej z każdego miejsca w systemie.
 • Zdarzenia i zadania
  • tu odbywa się rejestracja czynności i zadań bieżących oraz planowanych, przyporządkowanych do właściwego kontrahenta.
 • Projekty
  • możesz stworzyć grupę zadań i zdarzeń w celu zrealizowania określonego celu.
 • Kampanie
  • możesz łączyć projekty mające wspólny cel, nawet powiązane z różnymi kontrahentami.
 • Leady
  • umożliwiają gromadzenie danych dotyczących uzyskanych sygnałów sprzedażowych i ich obróbkę.
 • Transakcje
  • tu zarejestrujesz wszystkie dokumenty związane z przebiegiem danej transakcji począwszy od ofertowania, poprzez kolejne działania pozwalające osiągnąć wyznaczony cel.
 • Zasoby
  • tu dokonasz rezerwacji zasobów znajdujących się na liście (np. wyposażenia, maszyn i narzędzi) w korelacji z kalendarzem.
 • Teczki
  • miejsce, w którym gromadzone są informacje umieszczone w różnych miejscach w systemie. Może odzwierciedlać dokumenty znajdujące się w papierowej teczce.
 • Moje zadania
  • lista wyświetlająca przydzielone użytkownikowi zadania, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom.
 • Korespondencja seryjna
  • umożliwia przygotowanie szablonu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu wysyłki pocztą tradycyjną lub automatycznej wysyłki pocztą elektroniczną. Korespondencja jest zapamiętywana dla każdego kontrahenta.
 • Wizytówki
  • mechanizm wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami. Wizytówkę można przekształcić do postaci kartoteki kontrahenta, zachowując pełną historię kontaktu.
 • Opiekun kontrahenta
  • służy do podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (osoba, która go zastępuje np. w przypadku nieobecności).
 • Kreatory
  • narzędzie pozwalające wprowadzać dane do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia między zakładkami czy modułami programu. Kreatory przydatne są w trakcie tworzenia kampanii, projektów oraz korespondencji seryjnej.
 • Załączniki
  • ta zakładka umożliwia przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z kontrahentami w dowolnym formacie.pdf, .doc, .xml, .jpg, .png.