Moduł Workflow

Aplikacja, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę, w której możesz wykonać część działań dotyczących innych modułów.
Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy.
Przyspiesza proces przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami. Pozwala na  szybki wgląd do źródłowych dokumentów, kontroluje terminy realizacji zadań.
Workflow jest dostępny na większości urządzeń mobilnych. Dzięki temu możesz kontrolować procesy zachodzące w Twojej firmie, nawet gdy nie ma Cię w biurze.  

Poznaj funkcje modułu Workflow:

  • Pozwala zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, angażując w nie także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu kontynuacji zadania.
  • Pozwala zautomatyzować sposób działania w przypadku cyklicznych czynności (system sam realizuje zdefiniowane zadania).
  • Umożliwia bieżące informowanie użytkowników o zadaniach oraz o planowanych terminach wykonania (system generuje powiadomienia o dodaniu nowego zadania dla danego użytkownika).
  • Eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji.
  • Pracownik nie jest zobowiązany znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.