Moduł Preliminarz EŚP

Umożliwia przeprowadzenie analizy rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej, zmniejszając pracochłonność procesu planowania.

Pozwala zredukować ryzyko utraty płynności finansowej poprzez planowanie przepływów, śledzenie zaplanowanych wielkości przez porównanie z rzeczywistymi wpływami/wydatkami oraz dokonywać ich podziału na odpowiednie rodzaje przychodów i kosztów.
Analiza rozrachunków może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia.

Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające ewentualnej utracie płynności finansowej.

Moduł enova365 Preliminarz EŚP jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych, który jest integralną częścią każdego z podstawowych modułów enova365:

  • odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp.,
  • wspiera pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie,
  • gromadzi wszystkie informacje związane z ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów ewidencjonowanych w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio lub pochodzących z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).