Moduł Serwis

Pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Dla każdego przyjętego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

O etapie realizacji zlecenia poinformujesz klienta za pomocą e-mail lub SMS

Poznaj funkcjonalność modułu Serwis:

 • Zlecenia serwisowe
  tworzone w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu. Może automatycznie zostać przyporządkowane do listy zadań do wykonania przez danego serwisanta.
 • Przeglądy
  można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdego urządzenia. Program enova365 automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego i obowiązywaniu okresu gwarancyjnego.
 • Funkcja automatycznych powiadomień
  urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu zostaje powiązane z kontrahentem. O zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia klient może otrzymywać informację pocztą elektroniczną.

Istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

 • dokument przyjęcia zlecenia serwisowego – zamówienie usługi,
 • dokument wyceny kosztu naprawy,
 • potwierdzenie odbioru urządzenia z naprawy/przeglądu,
 • dokument WZ – wydanie części z magazynu,
 • faktura za przeprowadzone usługi naprawcze oraz wykorzystane części itp.