Moduł Szkolenia

Moduł enova365 Szkolenia jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Zapewnia kompleksową obsługę szkoleń, automatyzację procesu planowania i ewidencji szkoleń.
Umożliwia pełną kontrolę przebiegu szkoleń, planowanie dostępności sal oraz prowadzących szkolenia, jak również wpływu należności.

Poznaj funkcje modułu Szkolenia:

Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

 • obsługa kartoteki szkoleń,
 • obsługa kartoteki wykładowców:
  • tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło),
  • prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,
 • obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych.

Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

 • edytowanie list uczestników,
 • możliwość wysyłki e-mail do uczestników grupy szkoleniowej.

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

 • przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,
 • możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
 • możliwość przypisywania wykładowców do zajęć z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.

Rozliczanie grup szkoleniowych:

 • fakturowanie wraz z korektami, uwzględniające różne sposoby płatności (faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, ratalne),
 • rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,
 • kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik,
 • windykacja należności z tytułu szkoleń.

Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

 • lista obecności uczestników na zajęciach,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne),
 • protokoły z przeprowadzonych egzaminów,
 • wydruk zajętości sal,
 • wydruk obciążeń wykładowców,
 • możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel),
 • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.