Moduł Opis Analityczny – Aktywacja

Moduł aktywuje możliwość dodawania opisu analitycznego na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych, wykorzystując mechanizm opisów analitycznych oraz cech.

Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy dowolnie zdefiniowany opis dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie.

Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova365 Księgowość oraz enova365 Projekty. Pozwala na skorzystanie z funkcjonalności opisywania dokumentów w sytuacji, kiedy operator nie ma lub nie potrzebuje dostępu do w/w modułów

Dodatkowo Opis Analityczny – Aktywacja pozwala na przypisanie danego opisu kontrolingowego (analitycznego) do konkretnej pozycji w budżecie, który jest kontrolowany w module enova365 Projekty.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
  • grupowania zadań w dowolne grupy tematyczne uwzględniające indywidualne potrzeby użytkownika,
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy poprzez definiowanie kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów,
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
  • gospodarowania środkami finansowymi (możliwość opracowania w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego dynamicznych księgowań stanowiących bazę do gromadzenia informacji niezbędnych do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej, budowanie informacji księgowej służącej rozksięgowaniu kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp.).

Program daje możliwość eksportowania wszystkich danych podstawowych i budżetowych do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów oraz przeprowadzenia dalszej ich analizy.