Moduł Nieruchomości

Poznaj funkcje modułu Nieruchomości

Ewidencja obiektów

Moduł umożliwia rejestrację danych o nieruchomości zawierających informację o:

  • lokalizacji,
  • rodzaju nieruchomości : budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka),
  • dane o konstrukcjach, instalacjach, kondygnacjach.

Dodatkowo katalog obiektów może być modyfikowany tak, by jak najlepiej odwzorował strukturę obiektów użytkownika. Każdy typ obiektu ma przypisane swoje specyficzne właściwości.

Obiekty mogą być powiązane z odpowiadającymi im kartotekami majątku trwałego (własnego lub obcego).

Obsługa zdarzeń planowanych i incydentalnych

W module Nieruchomości istnieje możliwość rejestracji (predefiniowania) planowanych zdarzeń bieżących oraz zdarzeń występujących okresowo, takich jak: badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia, konserwacje, kontrole.
Umożliwia rejestrację zdarzeń incydentalnych: np. awarii.
Do każdego typu zdarzenia jest możliwość wygenerowania powiadomienia (np. powiadomienie o zbliżającym się terminie odczytu, przewidywanym czasie usunięcia awarii).

Obsługa liczników mediów

Moduł Nieruchomości umożliwia ewidencjonowanie m.in. odczytów liczników mediów poprzez określenie parametrów technicznych danego licznika, jak również zapisanie kolejnych pomiarów, wyliczenie ich przyrostów po zaplanowanie kolejnych odczytów. Ewidencja pomiarów tworzy rejestr pomiarów liczników. System generuje powiadomienie o zbliżającej się dacie kolejnego odczytu.

Obsługa najmu

W module Nieruchomości możesz zarejestrować umowę najmu oraz przechowywać informacje o zmianach w zakresie przeznaczenia lokalu oraz powierzchni użytkowej. Masz także możliwość przechowywania numerów korekt deklaracji podatkowych (deklaracja DN1). W systemie enova365 stworzysz plan fakturowania wraz z jego realizacją (wygenerujesz faktury oraz ich podgląd wraz ze stanem rozliczenia z poziomu obiektu wynajmowanego).

Obsługa polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych

W module Nieruchomości możesz zarejestrować polisę ubezpieczeniową związaną z danym obiektem (np. budynek, budowla, instalacja) oraz możesz zarejestrować szkodę związaną z daną polisą ubezpieczeniową. Listy zarejestrowanych w systemie polis ubezpieczeniowych zawierają informacje o okresie ich obowiązywania, informują o opłatach.