Moduł Handel

zapewnia automatyzację wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Daje możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do bieżących  potrzeb przedsiębiorstwa, zapewniając kontrolę stanu należności i zobowiązań.

Poznaj funkcje modułu Handel:

 • Kartoteki kontrahentów
  służą do tworzenia i przechowywania informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Zawierają dane: teleadresowe, o formie i terminie płatności, rabatach, limitach kredytowych, listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta można wyświetlić informacje dotyczące wszystkich transakcji z nim związanych.
 • Karty towarów i usług
  zawierają podstawowe dane o towarze lub usłudze. Zawierają również listę: kodów kreskowych, alternatywnych jednostek miar, zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nią związanych.
 • Magazyny
  Istnieje możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, w ramach których można zdefiniować filtr listy towarów, ograniczający zakres towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu magazynowego (wyceny zapasów).
 • Cenniki
  Możesz definiować wiele rodzajów cen sprzedaży oraz ustalać metody ich wyliczania. Dla określonych kontrahentów można określić ceny indywidualne dla danego towaru.
 • Dokumenty
  Tu wystawisz dokumenty:
  • sprzedaży: faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proformy oraz faktury zaliczkowe. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach,
  • magazynowe: rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Użytkownik wybiera metodę obrotu dla danego magazynu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności),
  • zakupu: dokumenty zakupu, oferty, zamówienia do dostawców i inne.
 • System oferuje włączenie funkcji blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia indywidualnie przyznanego limitu kredytowego.
 • Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi program umożliwia definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych. Dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji.
 • Umowy i faktury cykliczne
  Tu rejestrowanie są umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi i wystawiane do nich faktury cykliczne.
 • Deklaracja Intrastat
  Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.
 • Jednolity Plik Kontrolny
  Pełna obsługa przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów (zawiera funkcję sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem). Możliwe jest zaimportowanie pliku JPK wygenerowanego w innym systemie, weryfikacja poprawności oraz wysyłka.
 • Kaucje
  umożliwiają wystawianie dokumentów kaucji do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi.
 • Raporty
  System zawiera zdefiniowane raporty sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz:
  • możliwość generowania własnych zestawień przy użyciu filtrów,
  • definiowania dodatkowych pól danych,
  • tworzenia indywidualnie dopasowanych widoków list.
 • Przygotowane dane można wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.
 • Definiowalne uprawienia
  Tu można nadać lub ograniczyć uprawnienia operatorowi do wystawiania określonych rodzajów dokumentów, przypisać operatora do kontrahenta (Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny- podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego).
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
  enova365 współpracuje z drukarkami fiskalnymi, skanerami kodów kreskowych, sprawdzarkami cen, terminalami płatniczymi, drukarkami etykiet, także z kolektorami danych.