Moduły podstawowe

Aby skroić system na miarę potrzeb, dobierz moduły dla Twojej firmy.
Zobacz też, jak elementy enova365 współpracują ze sobą. Pojedynczy element systemu (moduł) usprawnia działanie firmy w obszarze, za który odpowiada. W ramach zintegrowanego systemu moduły współpracują ze sobą, a moduły podstawowe mogą też funkcjonować niezależnie.

Flota

Zarządzasz flotą?
Sprawdź moduł, który pozwoli zarządzać  flotą, serwisem czy ubezpieczeniem pojazdów z jednego miejsca.

Nieruchomości

Zarządzasz nieruchomościami ? Sprawdź jak możesz zautomatyzować wiele procesów, a tym samym ułatwić sobie zadanie.

Praca Hybrydowa

Skutecznie zarządzaj zadaniami, deleguj pracę i śledź postępy projektów zdalnie.

CRM

Elastycznie kreuj, zarządzaj i podtrzymuj relacje z klientami.

Handel

W jednym miejscu wystawiaj dokumenty sprzedaży i zakupu, ofertuj, prowadź ewidencję zamówień i obsługuj magazyn.

Projekty

Poznaj narzędzie do planowania i kontroli budżetu projektów.

Faktury

W prosty sposób ustalaj ceny, zarządzaj dokumentami sprzedaży.

Przedstawiciel Handlowy

Sprawdź jak pracując poza siedzibą firmy budować stabilne relacje z klientami.

Kadry Płace

W jednym miejscu ewidencjonuj dane kadrowe, naliczaj wynagrodzenia, zasiłki chorobowe, podatki oraz składki do ZUS.

Księga Podatkowa

Prowadzisz uproszczoną księgowość? Zaewidencjonuj, zaksięguj, wygeneruj dokumenty podatkowe w prosty sposób.

Księga Handlowa

Prowadzisz księgowość w oparciu o plan kont?
Zobacz jak łatwo zewidencjonujesz dokumenty, sporządzisz deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.

Księga Inwentarzowa

Zautomatyzuj operacje na środkach trwałych i majątku, analizuj posiadane informacje i w pełni weryfikuj majątek firmy.

Windykacja

Monitoruj należności kontrahentów  korzystając z wielu ścieżek windykacyjnych. 

Workflow

Zorganizuj, zautomatyzuj i kontroluj z dowolnego miejsca procesy zachodzące w Twojej firmie.

DMS

Przypisz dokumenty do spraw, zyskaj szybki wgląd do nich i przyspiesz obieg dokumentów. 

Business Intelligence

Zyskaj dostęp do bieżących danych analitycznych pochodzących z różnych miejsc w systemie oraz ze źródeł zewnętrznych. 

Produkcja

Zarządzaj produkcją seryjną w ścisłym powiązaniu z pracą magazynu. 

Serwis

Usprawnij obsługę zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia. 

Szkolenia

Zapewnij kompleksową obsługę i ewidencję szkoleń, zautomatyzuj proces planowania.  

Członkowie

Zarządzaj ewidencją członków zrzeszenia oraz informacjami o ich składkach. 

Podgląd

Zyskaj dostęp z jednego miejsca do wszystkich danych w systemie. 

Opis Analityczny

Opisuj dokumenty handlowe, magazynowe, kadrowe oraz inne nawet nie mając dostępu do wszystkich modułów. 

Wypożyczalnia

Ewidencjonuj i zarządzaj wszelkimi rodzajami obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia. 

Preliminarz EŚP

Zredukuj ryzyko utraty płynności finansowej dzięki analizie rozrachunków i śledzenie przepływów finansowych. 

Delegacje Służbowe

Usprawnij proces rozliczeń delegacji pracowniczych oraz związanych z nimi kosztów.