Moduł Faktury

zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży.

Poznaj funkcje modułu Faktury:

 • Kartoteki kontrahentów
  służą do tworzenia i przechowywania informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Zawierają dane: teleadresowe, o formie i terminie płatności, rabatach, limitach kredytowych, listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta można wyświetlić informacje dotyczące wszystkich transakcji z nim związanych.
 • Karty towarów i usług
  zawierają podstawowe dane o towarze lub usłudze.
  Zawierają również listę: kodów kreskowych, alternatywnych jednostek miar, zamienników oraz listę stron www z opisem.
  Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.
 • Cenniki
  możesz definiować wiele rodzajów cen sprzedaży oraz ustalać metody ich wyliczania. Dla określonych kontrahentów można określić ceny indywidualne dla danego towaru.
 • Dokumenty
  Tu wystawisz dokumenty sprzedaży: faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach.
  System oferuje włączenie funkcji blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia indywidualnie przyznanego limitu kredytowego.
 • Umowy i faktury cykliczne
  tu rejestrowane są umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi i wystawiane są faktury cykliczne.
 • Raporty
  zawiera zdefiniowane raporty sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz:
  • możliwość generowania własnych zestawień przy użyciu filtrów,
  • definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia indywidualnie,
  • dopasowanych widoków list.

   Przygotowane dane można wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.
 • Definiowalne uprawienia
  tu można ograniczyć uprawnienia operatorowi do wystawiania określonych rodzajów dokumentów. Na podstawie wzorców uprawnień można wykonać czynność dla wielu operatorów jednocześnie.