Moduł Delegacje Służbowe

Umożliwia ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów, znacząco wpływając na usprawnienie procesu rozliczeń delegacji. Wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

Poznaj funkcje modułu Delegacje Służbowe:

  • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego oraz możliwość ich wydrukowania,
  • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg),
  • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
  • rozliczanie delegacji z zaliczkami pobranymi przez pracownika na poczet delegacji służbowych,
  • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
  • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.